Poczta www

Maj 2019
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

 Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

 • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny jest na  www.funduszedlamazowsza.eu oraz   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

20.06.2016 odwiedzili nas przedstawiciele kilku  samorządów z powiatu warmińskiego . W spotkaniu wzięli udział m.in.

 •  Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
 •  Stanisław Siwkowski – Burmistrz, Gmina Miłomłyn
 • Leszek Biernacki – Z-ca Burmistrza, Gmina Morąg
 • Bogumił Fijas – Wójt, Gmina Ostróda
 • Mariola Zdrojewska – Z-ca Burmistrza, Urząd Miejski w Iławie
 • Czesław Najmowicz – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Ostródzie oraz pracownicy samorządowi.

W spotkaniu wzięło również udział kilku członków naszego stowarzyszenia.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat działania  obszarów funkcjonalnych. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje obszarowo tereny administracyjne sześciu  gmin: Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Iława, Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn, Gmina Morąg i Powiat Ostródzki. Zakres terytorialny zachowuje ciągłość przestrzenną i łączy ze sobą dwie części dwóch powiatów: iławskiego i ostródzkiego. Proces organizacyjny rozpoczął się podobnie jak u nas w 2014 roku. Na początku wizyty goście spotkali się w sali konferencyjnej starostwa, gdzie nastąpiła wzajemna prezentacja i wymiana doświadczeń w ramach działania obszarów funkcjonalnych. Okazało się, że mimo różnego sposobu funkcjonowania ( Ostródzko-Iławski OF ma status porozumienia partnerskiego, KOF-PP działa jako stowarzyszenie) problemy są podobne. Podstawowym jest utrzymanie równowagi w decyzyjności poszczególnych samorządów oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny wielu działań. Następnie zebrani przeszli na odrestaurowany rynek Przasnysza, po którym oprowadzał Burmistrz Miasta. Krótka wizyta w muzeum i wyjazd na przasnyską i chorzelską strefę gospodarczą. Chwila na kawę w gabinecie Burmistrza Chorzel, obiad w internacie Zespołu Szkół i okazało się, że jak zwykle początkowe dosyć oficjalne  rozmowy przerodziły sie w dyskusje, które mogłyby trwać do wieczora. Niestety nasi goście mieli jeszcze długą drogę przed sobą do następnego punktu w Kościerzynie. Pogratulowali sukcesów włodarzom naszego regionu i zaprosili z rewizytą do siebie.

09.06.2016 odbyło sie Walne Zebranie Członków KOF-PP.

Podczas spotkania zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu, działalności biura, finansowym oraz protokołem Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
Po dyskusja nad sprawozdaniami zatwierdzono je jednogłośnie  i podjęto stosowne uchwały.Komisja Rewizyjna w swoim protokole wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015, co również zostało jednogłośnie uchwalone.

Dalsza część  obrad dotyczyła treści przygotowywanej wspólnej strategii KOF-PP. Zebrani omawiali konieczność weryfikacji projektu i dalszej konsultacji z samorządami.

W spotkaniu wziął udział Ks. Andrzej Maciejewski. Zapoznał z przebiegiem na naszym terenie ŚDM, podczas których będziemy gościć grupę młodzieży. Obecni na spotkaniu zadeklarowali pomoc w działaniach, które odbędą na ich terenie.

Gościem  zebrania był również P. Piotr Waśkiewicz przedstawiciel Automobilklub Polski z propozycją zorganizowania na terenie naszego powiatu 6. rundy Mistrzostw Polski.

Korzystając ze spotkania wszystkich samorządowców z naszego terenu na zebranie przybył P. Marek Zakrzewski, który zapoznał zebranych z uprawą roślin goyi oraz drzew energetycznych Paulovnia. Jest to alternatywa dla rolników, z którą w miarę potrzeb można zapoznać szersze grono.

Przewodniczący zaprosił również członków Stowarzyszenia na spotkanie 20.06.2016 z przedstawicielami samorządów z województwa warmińskiego, Zapowiedzieli oni swoją obecność  w ramach wizyty studyjnej, podczas której będą chcieli zapoznać się z działaniami naszego stowarzyszenia.

Czytaj dalej

19.05.2016 o godzinie 10:00 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek pozarządowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie. Spotkania odbyły się w nowo odrestaurowanym właśnie przy pomocy środków unijnych Dworku w Chojnowie. Do poprowadzenia spotkań zaproszono pracowników ciechanowskiego oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pawła Cieślińskiego oraz Artura Grudka. Panowie z dużym zrozumieniem tematu oraz umiejętnością przekazania wiedzy przybliżyli uczestnikom możliwości pozyskiwania środków unijnych. Spotkania w dużej części oparte były na szerokiej dyskusji, która umożliwiła każdemu wypowiedzenie się w temacie. Ze środkami pochodzącymi z programu Leader+ zapoznała uczestników Prezes Stowarzyszenia Północne Mazowsze- p. Anna Kienik. Osoby uczestniczące w szkoleniu nawiązały kontakt z prowadzącymi, którzy zadeklarowali pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących tematu.

Przedstawiamy Państwu projekt strategii rozwoju Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego-Porozumienie Przasnyskie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu przasnyskiego do zapoznania się z tym dokumentem i ewentualnego zgłaszania  uwag i opinii do swoich jednostek samorządowych. Przyjęty dokument będzie obowiązywał do roku 2025 i będzie on m.in. pomocny przy aplikowaniu  o środki unijne.

View Fullscreen

19.05.2016 (czwartek) o godz. 10:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się szkolenie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z sektora pozarządowego. Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.  Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

17.03.2016 w sali konferencyjnej starostwa odbyło sie zebranie Zarządu KOF-PP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z  wyłonionym operatorem sieci internetu szerokopasmowego, dla zrealizowanego projektu „Internet dla Mazowsza”. Omawiano zasady na jakich będzie możliwy dostęp do internetu dla indywidualnych odbiorców. Kwestią istotną w kosztach jakie odbiorcy  będą ponosili za  możliwość korzystania z internetu będą koszty związane z przesyłem, jakie firma operatora  będzie musiała ponieść. Było to przedmiotem dyskusji obecnych.

W kolejnej części  spotkania uczestniczył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa P. Bartosz Górski. Było to kolejne spotkanie z PSG mające na celu zdiagnozowanie potrzeb przyszłych odbiorców gazu ziemnego. Omówiono ankiety jakie będą dystrybuowane wśród mieszkańców powiatu i kolejne działania zmierzające do gazyfikacji naszego obszaru.

Już we własnym gronie Zarząd dyskutował nad opracowywaną strategią rozwoju obszaru KOF-PP. Wyrażono wiele krytycznych uwag i ustalono konieczność indywidualnych spotkań z podmiotem opracowującym dokument.

Informujemy o zbliżającym się od 31.03 do 06.06.2016 terminie naboru wniosków dla przedsiębiorców.

Nabór w ramach Działania Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe.

 • Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa;
 • Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa;
 • W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Więcej szczegółów na stronie funduszedlamazowsza.eu

Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie zorganizowało 29.01.2016 konferencję dla przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Spotkania odbyło się w Zajeździe Sebory w miejscowości Romany Sebory. Konferencji dotyczyła możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorstw w pespektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Informacje te przekazywali przedstawiciele:

 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pani Agnieszka Janas i Agnieszka Zalewska
 • Ostrołęckiego Oddziału MJWPU- Pan Emil Gniazdowski
 • Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Anna Obrębska
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”- Pani Anna Kienik.

Prelegenci zachęcali słuchaczy do korzystania ze środków unijnych, w swoich prezentacjach tłumaczyli zasady pozyskiwania środków finansowych. Wielu z uczestników po konferencji mówiło, że było to bardzo owocne spotkanie i zupełnie inaczej spojrzeli na możliwości rozwoju swoich działalności. Po uzyskaniu od prelegentów materiałów ze spotkania umieścimy je na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z tego typu spotkań, na których jest możliwość kontaktu z osobami zajmującymi się zawodowo interesującymi nas tematami.

Konferencję podsumował Przewodniczący Zarządu KOF-PP Pan Zenon Szczepankowski. Porównał uzyskaną wiedzę do odnalezienia schodów, po których przyszli beneficjenci będą mogli dostać się do wyznaczonego celu. Dziękując wszystkim uczestnikom, pogratulował i życzył dalszych sukcesów w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach wspólnych działań członków KOF-PP na spotkanie Zarządu Stowarzyszenia zaproszono przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa, z którymi rozmawiano na temat kolejnych etapów gazyfikacji powiatu przasnyskiego. Ustalono działania niezbędne do przygotowania wstępnego projektu przeprowadzenia sieci gazowniczej, wskazano na trudne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas   ustalania przebiegu gazociągu. Każdy z samorządów zobowiązał sie dostarczyć dane dotyczące jego terenu wraz z propozycją jego usytuowania.