Poczta www

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

06.02.2017 w Sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Na spotkaniu omawiane były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów. Obecni wyrazili swoje niezadowolenie z faktu argumentowania konieczności zmiany zasad  kadencyjności sprawowania władzy –  powstaniem lokalnych „mafii”. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście:

-Rektor Wyższej Szkoły Językowej w Świeciu o/Przasnysz P. Elżbieta Sternal

Przedstawiła przygotowaną wspólnie z Politechniką Warszawską ofertę nowego kierunku kształcenia.

-Przedstawiciele wydawnictwa Wspólnota – Redaktor Naczelny Janusz Król wraz z Dyrektorem Generalnym Krzysztofem Kowaliło.

Zaprezentowali ofertę szkoleń on-line dla pracowników samorządowych.

-Reprezentant Regionalnego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa – Przemysław Sawicki, który zaprosił na organizowaną konferencję.

-Przedstawiciel Mazowieckich Mediów – Małgorzata Dargiewicz, która zaprezentowała aplikację ułatwiającą wymianę informacji między samorządem, a mieszkańcami.

Na zakończenie już we własnym gronie omówiono możliwości  pozyskania środków na budowę dróg w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Działające na tym obszarze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Terminy i miejsca szkoleń:

1) 30.01.2017 r. – Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;

2) 31.01.2017 r. – Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;

3) 01.02.2017 r. – Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;

4) 02.02.2017 r. – Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;

5) 03.02.2017 r. – Gospodarstwo Agroturystyczne „ELA”, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec;

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają Monika Rydel i Barbara Szczubełek – doradcy ds. projektów, tel. 517-479-418, e-mail:doradcakurpsierazem@interia.pl

12 grudnia 2016 roku w gościnnym dworku w Chojnowie odbyło się spotkanie Zarządu KOF-PP w składzie poszerzonym o przewodniczących rad. Termin spotkania sprzyjał podsumowaniu mijającego roku oraz planom na rok nadchodzący. Zebrani przeanalizowali sytuację Stowarzyszenia w świetle ustąpienia z członkostwa Miasta Przasnysza. Podjęto w związku z tym kroki reorganizujące finanse. Zebrani podkreślili znaczenie takich spotkań włodarzy samorządowych. Następuje wtedy bezpośrednia wymiana informacji o nurtujących problemach, pomysłach na ich rozwiązanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw. M.in. podjęto inicjatywę w sprawie wystosowania listu w imieniu Stowarzyszenia dotyczącą umożliwienia wykupu na własność przez przedsiębiorców terenów znajdujących się w strefach gospodarczych powiatu przasnyskiego. Analizowano plany modernizacji i budowy dróg w powiecie pod kątem spójności z planami lokalnych samorządów.

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Mazowieckiej Izby Gospodarczej- Robert Gwardys. W imieniu Izby złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia jako Członek Wspierający. Przedstawił w kilku słowach ideę działania Izby. W związku ze zbliżonymi celami MIG i KOF-PP zebrani wyrazili zgodę na udostępnienie pomieszczenia biura Stowarzyszenia dla przedstawiciela MIG.

Po oficjalnym spotkaniu uczestnicy zwiedzili muzeum I Wojny Światowej znajdujące się w kilku pomieszczeniach dworku, zapoznali się z historią obiektu.

Na koniec nastąpiło tradycyjne podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych.

18.11.2016 o godzinie 09:30 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące środków unijnych przeznaczonych głównie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą zorganizowane przez Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie. Spotkania odbyły się w Dworku w Chojnowie. Były to drugie tego typu spotkania  do poprowadzenia których  zaproszono pracowników ciechanowskiego oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pawła Cieślińskiego oraz Artura Grudka. Panowie z dużą znajomością tematu oraz umiejętnością przekazania wiedzy przybliżyli uczestnikom możliwości pozyskiwania środków unijnych. Pierwsza część  polegała na poinformowaniu o aktualnych możliwościach pozyskiwania środków, druga na odpowiadaniu na pytania zgromadzonych osób. Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja.  Ze środkami pochodzącymi z programu Leader+ zapoznała uczestników Przedstawiciel Stowarzyszenia Północne Mazowsze- p. Renata Żmijewska. Osoby uczestniczące w szkoleniu nawiązały kontakt z prowadzącymi, którzy zadeklarowali pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących tematu.

Czytaj dalej

18.11.2016 (piątek) o godz. 9:30 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą . W związku z tym, że już są decyzje w sprawie  rozdysponowania środków pochodzących z Funduszy Lider + udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.

Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

Na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się harmonogram naboru wniosków na najbliższy okres dla MŚP. Zachęcamy do przeanalizowania harmonogramu. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego. W miarę możliwości będziemy wyjaśniać wątpliwości.

Adres strony, na której znajdziecie Państwo harmonogram: LINK

od dnia 31 sierpnia 2016 r.  do 2 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu:

  • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. Przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych,
  • w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.

 Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

  • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
  • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny jest na  www.funduszedlamazowsza.eu oraz   www.funduszeeuropejskie.gov.pl