Poczta www

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się harmonogram naboru wniosków na najbliższy okres dla MŚP. Zachęcamy do przeanalizowania harmonogramu. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego. W miarę możliwości będziemy wyjaśniać wątpliwości.

Adres strony, na której znajdziecie Państwo harmonogram: LINK

od dnia 31 sierpnia 2016 r.  do 2 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu:

 • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. Przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych,
 • w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.

 Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

 • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny jest na  www.funduszedlamazowsza.eu oraz   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

20.06.2016 odwiedzili nas przedstawiciele kilku  samorządów z powiatu warmińskiego . W spotkaniu wzięli udział m.in.

 •  Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
 •  Stanisław Siwkowski – Burmistrz, Gmina Miłomłyn
 • Leszek Biernacki – Z-ca Burmistrza, Gmina Morąg
 • Bogumił Fijas – Wójt, Gmina Ostróda
 • Mariola Zdrojewska – Z-ca Burmistrza, Urząd Miejski w Iławie
 • Czesław Najmowicz – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Ostródzie oraz pracownicy samorządowi.

W spotkaniu wzięło również udział kilku członków naszego stowarzyszenia.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat działania  obszarów funkcjonalnych. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje obszarowo tereny administracyjne sześciu  gmin: Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Iława, Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn, Gmina Morąg i Powiat Ostródzki. Zakres terytorialny zachowuje ciągłość przestrzenną i łączy ze sobą dwie części dwóch powiatów: iławskiego i ostródzkiego. Proces organizacyjny rozpoczął się podobnie jak u nas w 2014 roku. Na początku wizyty goście spotkali się w sali konferencyjnej starostwa, gdzie nastąpiła wzajemna prezentacja i wymiana doświadczeń w ramach działania obszarów funkcjonalnych. Okazało się, że mimo różnego sposobu funkcjonowania ( Ostródzko-Iławski OF ma status porozumienia partnerskiego, KOF-PP działa jako stowarzyszenie) problemy są podobne. Podstawowym jest utrzymanie równowagi w decyzyjności poszczególnych samorządów oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny wielu działań. Następnie zebrani przeszli na odrestaurowany rynek Przasnysza, po którym oprowadzał Burmistrz Miasta. Krótka wizyta w muzeum i wyjazd na przasnyską i chorzelską strefę gospodarczą. Chwila na kawę w gabinecie Burmistrza Chorzel, obiad w internacie Zespołu Szkół i okazało się, że jak zwykle początkowe dosyć oficjalne  rozmowy przerodziły sie w dyskusje, które mogłyby trwać do wieczora. Niestety nasi goście mieli jeszcze długą drogę przed sobą do następnego punktu w Kościerzynie. Pogratulowali sukcesów włodarzom naszego regionu i zaprosili z rewizytą do siebie.

09.06.2016 odbyło sie Walne Zebranie Członków KOF-PP.

Podczas spotkania zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu, działalności biura, finansowym oraz protokołem Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
Po dyskusja nad sprawozdaniami zatwierdzono je jednogłośnie  i podjęto stosowne uchwały.Komisja Rewizyjna w swoim protokole wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015, co również zostało jednogłośnie uchwalone.

Dalsza część  obrad dotyczyła treści przygotowywanej wspólnej strategii KOF-PP. Zebrani omawiali konieczność weryfikacji projektu i dalszej konsultacji z samorządami.

W spotkaniu wziął udział Ks. Andrzej Maciejewski. Zapoznał z przebiegiem na naszym terenie ŚDM, podczas których będziemy gościć grupę młodzieży. Obecni na spotkaniu zadeklarowali pomoc w działaniach, które odbędą na ich terenie.

Gościem  zebrania był również P. Piotr Waśkiewicz przedstawiciel Automobilklub Polski z propozycją zorganizowania na terenie naszego powiatu 6. rundy Mistrzostw Polski.

Korzystając ze spotkania wszystkich samorządowców z naszego terenu na zebranie przybył P. Marek Zakrzewski, który zapoznał zebranych z uprawą roślin goyi oraz drzew energetycznych Paulovnia. Jest to alternatywa dla rolników, z którą w miarę potrzeb można zapoznać szersze grono.

Przewodniczący zaprosił również członków Stowarzyszenia na spotkanie 20.06.2016 z przedstawicielami samorządów z województwa warmińskiego, Zapowiedzieli oni swoją obecność  w ramach wizyty studyjnej, podczas której będą chcieli zapoznać się z działaniami naszego stowarzyszenia.

Czytaj dalej

19.05.2016 o godzinie 10:00 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek pozarządowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie. Spotkania odbyły się w nowo odrestaurowanym właśnie przy pomocy środków unijnych Dworku w Chojnowie. Do poprowadzenia spotkań zaproszono pracowników ciechanowskiego oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pawła Cieślińskiego oraz Artura Grudka. Panowie z dużym zrozumieniem tematu oraz umiejętnością przekazania wiedzy przybliżyli uczestnikom możliwości pozyskiwania środków unijnych. Spotkania w dużej części oparte były na szerokiej dyskusji, która umożliwiła każdemu wypowiedzenie się w temacie. Ze środkami pochodzącymi z programu Leader+ zapoznała uczestników Prezes Stowarzyszenia Północne Mazowsze- p. Anna Kienik. Osoby uczestniczące w szkoleniu nawiązały kontakt z prowadzącymi, którzy zadeklarowali pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących tematu.

Przedstawiamy Państwu projekt strategii rozwoju Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego-Porozumienie Przasnyskie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu przasnyskiego do zapoznania się z tym dokumentem i ewentualnego zgłaszania  uwag i opinii do swoich jednostek samorządowych. Przyjęty dokument będzie obowiązywał do roku 2025 i będzie on m.in. pomocny przy aplikowaniu  o środki unijne.

View Fullscreen

19.05.2016 (czwartek) o godz. 10:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się szkolenie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z sektora pozarządowego. Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.  Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

17.03.2016 w sali konferencyjnej starostwa odbyło sie zebranie Zarządu KOF-PP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z  wyłonionym operatorem sieci internetu szerokopasmowego, dla zrealizowanego projektu „Internet dla Mazowsza”. Omawiano zasady na jakich będzie możliwy dostęp do internetu dla indywidualnych odbiorców. Kwestią istotną w kosztach jakie odbiorcy  będą ponosili za  możliwość korzystania z internetu będą koszty związane z przesyłem, jakie firma operatora  będzie musiała ponieść. Było to przedmiotem dyskusji obecnych.

W kolejnej części  spotkania uczestniczył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa P. Bartosz Górski. Było to kolejne spotkanie z PSG mające na celu zdiagnozowanie potrzeb przyszłych odbiorców gazu ziemnego. Omówiono ankiety jakie będą dystrybuowane wśród mieszkańców powiatu i kolejne działania zmierzające do gazyfikacji naszego obszaru.

Już we własnym gronie Zarząd dyskutował nad opracowywaną strategią rozwoju obszaru KOF-PP. Wyrażono wiele krytycznych uwag i ustalono konieczność indywidualnych spotkań z podmiotem opracowującym dokument.