Poczta www

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań o2bjętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

 • zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Z inicjatywy Mazowieckiej Izby Gospodarczej oddział przasnyski i Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie 15 listopada , w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu rozpoczęło się dwugodzinne spotkanie z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczym szlakiem”,  a tematami spotkania były:

 1. Stwarzanie przez samorządy warunków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – p. Jarosław Tybuchowski, Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego
 2. Korzyści przedsiębiorców wynikające z członkostwa w Izbach Gospodarczych – p. Danuta Drzewiecka, Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie
 3. Formy wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy dla planujących własną działalność gospodarcza – p. Anna Obrębska, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
 4. Wsparcie programowe dla planujących własną działalność gospodarczą – Renata Żmijewska, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
 5. Własna działalność gospodarcza, dodatkowy dochód „krok po kroku” – Robert Gwardys, MIG okręg przasnyski

Dodatkową atrakcją było wystąpienie dwójki przedsiębiorców p. Elżbiety Sternal – Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu, oraz p. Marcina Sobocińskiego – reżysera i producenta filmowego, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przysłowiowymi „pierwszymi krokami w biznesie”. Podziękowania dla współorganizatorów oraz uczestników za wspólnie spędzony czas, którego owoce na pewno poznamy w niedalekiej przyszłości.  Wierząc w dalsze kształtowanie przedsiębiorczych postaw, zacytujemy ze spotkania p. Danutę Drzewiecką „aby być osobą przedsiębiorczą, nie trzeba być właścicielem przedsiębiorstwa”.

Zapraszamy 25 października 2017 o godzinie 10:00 do Dworku w Chojnowie (gm. Czernice Borowe) na spotkanie informacyjne dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń . O możliwościach dofinansowania z LIDERA+ poinformuje przedstawiciel Stowarzyszenia Północne Mazowsze. Podczas spotkania będzie również okazja do zapoznania się z możliwościami dofinansowania działalności ze środków Urzędu Pracy co przybliżą pracownicy PUP. Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu. Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów dlatego prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu 500 018 187.

W dniu 3 października 2017 roku odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia KOF-PP.  W związku z tematem dotyczącym organizacji wspólnego transportu samochodowego dla mieszkańców powiatu w zebraniu wziął udział przedstawiciel Miasta Przasnysza. Uczestnicy dyskutowali nad racjonalnym ustaleniem tras łączących ważniejsze ośrodki administracji w powiecie jak również na terenie miasta ( np. dojazd ze szpitala do dworca autobusowego). Wskazano na dużą potrzebę powstania takich połączeń, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadają własne środki lokomocji. Były to wstępne ustalenia, które uzyskały akceptację wszystkich uczestników spotkania.

Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.
Spotkanie jest organizowane w związku z konkursem ogłoszonym w ramach Poddziałania 8. 3. 1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zapraszamy podmioty zainteresowane tworzeniem nowych lub dofinanso- waniem już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.
Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w pensjonacie Wioletta,

ul. Polna 31 w Ostrołęce, w godz. 10-14.30.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 24 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: e.zbikowska@wup.mazowsze.pl lub t.bedzkowski@wup.mazowsze.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z tej samej instytucji/firm.
W ramach spotkania zapewniamy: salę wykładową, catering oraz materiały informacyjne.
Informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej WUP http://wupwarszawa.praca.gov.pl w zakładce Aktualności. Można je również uzyskać w siedzibie filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17 lub pod nr tel. 29 760 30 70.

09.06.2016 (piątek)o godz. 10:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń . Podczas spotkania będzie również okazja do  zapoznania się z możliwościami dofinansowania działalności  ze środków Urzędu Pracy co przybliżą pracownicy PUP.  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.

Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza mazowieckich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z cyklu:

AKADEMIA MAZOWIECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Prawne i businessowe zagadnienia ekspansji na rynek USA oraz zmiany planowane przez nową administrację, które mogą mieć wpływ na polskich inwestorów”

Seminarium odbędzie się dnia 29 maja 2017 r. w siedzibie ARM S.A., przy ul. Świętojerskiej 9 (00-236) w Warszawie, w sali konferencyjnej MSCDN, znajdującej się na parterze.

Rekrutacja na wydarzenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 24 maja do  godzinie 14:00 na adres e-mail: k.lukasiuk@armsa.pl

Organizator zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji przed upływem wyznaczonego terminu ze względu na ograniczoną ilość miejsc. O zakwalifikowaniu na seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia >>> (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy >>> (.pdf)

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” i „Kurpsie Razem” informują o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w szerokim zakresie. Zapraszamy do odwiedzenia stron Stowarzyszeń, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Więcej informacji: http://www.polnocnemazowsze.pl/ogloszenie-o-naborach-wnioskow