Poczta www

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Jesteśmy po pierwszej konferencji z cyklu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania dotyczące pozyskiwania środków europejskich na rozwój swoich firm. Tematy, które budziły duże zainteresowanie dotykały bezpośrednich problemów w relacjach z US i Zus. Omawiane były konkretne przypadki i sposoby ich rozwiązania. Również przedstawiona została rola Pełnomocnika Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw , która nie była do tej pory znana szerszemu gronu Przedsiębiorców. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach 11 i 18 października.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Stowarzyszenie

Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie

zaprasza na cykl konferencji

p.t „Wspólnie o funduszach unijnych”.

04.10.2018 godz.9:00 Dworek w Chojnowie gm. Czernice Borowe

11.10.2018 godz.9:00 sala konferencyjna UMiG w Chorzelach

18.10.2018 godz.9:00 Dworek w Chojnowie gm. Czernice Borowe

Podczas Wydarzenia zostaną przekazane informacje o pomocy na finansowanie założenia i rozwoju firmy. możliwości uzyskania zwrotnej pomocy finansowej oraz określenie innowacyjności jako sposobu na zwiększenie szans rozwoju firmy. Będą również przekazane informacje n.t. programu „Dostępność Plus” oraz roli Pełnomocnika Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zagadnienia związane z rolą Pełnomocnika Rządu d/s MŚP przedstawione na spotkaniu dotyczyć będą całokształtu możliwości oddziaływania Pełnomocnika na funkcjonowanie MŚP w celu tworzenia warunków sprzyjających ich rozwojowi. Omówienie programu „Dostępność Plus” będzie ukierunkowane przede wszystkim na przedstawieniu uczestnikom spotkania grup, których on dotyczy. Sposoby wyrównywania możliwości dostępu do wszelkich dóbr cywilizacyjnych dla tych grup i planowane cele  w związku z tym do osiągnięcia. Prezentacje te będą w formie spotkań informacyjnych.  Celem  wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy na temat Funduszy Europejskich, szczególnie pod kątem rozwoju innowacyjnego firmy. Pokazanie sposobu samodzielnego wyszukiwania źródeł finansowania.

Ze względu na ograniczoną możliwą ilość osób biorących udział prosimy zgłaszać swoja  obecność  telefonicznie 500 018 187 lub drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram Wydarzeń

9:00-przywitanie Gości

9:05-panel n/t uzyskania wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacyjnego jako szansy na zwiększenie     konkurencyjności

11:00– panel  n/t programu „Dostępność Plus” oraz roli Pełnomocnika Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw-

11:30- informacja o możliwości pozyskania środków na założenie i prowadzenie firmy z Urzędu Pracy-

11:45– informacja o możliwości pozyskania dofinansowania poprzez struktury Lokalnej Grupy Działania-

12:00 – przerwa cateringowa

12:30 -panel dotyczący rozwiązywania problemów w kontaktach  z US

13:00- panel dotyczący rozwiązywania problemów w kontaktach  z ZUS

13:30 – dyskusje w podgrupach tematycznych

 

13.09.2018 (czwartek) o godz. 10:00 w dworku w Chojnowie odbędzie się spotkanie dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń .  Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu.

Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów  dlatego prosimy o zgłaszanie  się pod nr telefonu 500 018 187.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 września 2018 roku w Domu weselnym Diament w Przasnyszu.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się
ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,  Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej,  Ministerstwa Cyfryzacji,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  Punktu Informacyjnego Funduszy EuropejskichBanku Gospodarstwa Krajowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań o2bjętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

 • zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Z inicjatywy Mazowieckiej Izby Gospodarczej oddział przasnyski i Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie 15 listopada , w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu rozpoczęło się dwugodzinne spotkanie z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczym szlakiem”,  a tematami spotkania były:

 1. Stwarzanie przez samorządy warunków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – p. Jarosław Tybuchowski, Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego
 2. Korzyści przedsiębiorców wynikające z członkostwa w Izbach Gospodarczych – p. Danuta Drzewiecka, Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie
 3. Formy wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy dla planujących własną działalność gospodarcza – p. Anna Obrębska, Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
 4. Wsparcie programowe dla planujących własną działalność gospodarczą – Renata Żmijewska, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
 5. Własna działalność gospodarcza, dodatkowy dochód „krok po kroku” – Robert Gwardys, MIG okręg przasnyski

Dodatkową atrakcją było wystąpienie dwójki przedsiębiorców p. Elżbiety Sternal – Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Przasnyszu, oraz p. Marcina Sobocińskiego – reżysera i producenta filmowego, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przysłowiowymi „pierwszymi krokami w biznesie”. Podziękowania dla współorganizatorów oraz uczestników za wspólnie spędzony czas, którego owoce na pewno poznamy w niedalekiej przyszłości.  Wierząc w dalsze kształtowanie przedsiębiorczych postaw, zacytujemy ze spotkania p. Danutę Drzewiecką „aby być osobą przedsiębiorczą, nie trzeba być właścicielem przedsiębiorstwa”.

Zapraszamy 25 października 2017 o godzinie 10:00 do Dworku w Chojnowie (gm. Czernice Borowe) na spotkanie informacyjne dotyczące źródeł i sposobów pozyskiwania środków unijnych. Poprowadzą je specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osoby zaczynające lub już prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli stowarzyszeń . O możliwościach dofinansowania z LIDERA+ poinformuje przedstawiciel Stowarzyszenia Północne Mazowsze. Podczas spotkania będzie również okazja do zapoznania się z możliwościami dofinansowania działalności ze środków Urzędu Pracy co przybliżą pracownicy PUP. Szkolenie przewidziane jest dla około 20 osób dzięki czemu będzie możliwość indywidualnego podejścia do tematu. Ograniczona ilość miejsc powoduje konieczność zapisów dlatego prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu 500 018 187.